OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
DUPLICACIÓ ]
[ DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
ARTWORK ]
EMPRESA ]


Serveis del Segell Discogràfic OPTICDATA (autoritzat per SGAE nº2376)

Per saber quina serà la fórmula més adient de explotació de la seva obra musical (copyright vs. copyleft) podeu consultar abans aquesta fitxa <AQUÍ>

Perquè un fonograma pugui sortir al mercat, acomplint amb totes les garanties legals, és necessari que hi figuri el nom d' un productor de fonogrames autoritzant aquell suport. Actua com a responsable principal de la producció. És un requisit legal, però no l'únic:

 • Pot redactar i signar un contracte de cessió–autorització de producció (opcional)
 • Comunicar a les Societats Generals d' Autors i Editors (SGAE a Espanya) la intenció de fabricar o duplicar fonogrames
 • Si s'és membre de l' SGAE s'ha d' abonar el Cànon* de reproducció prèviament a la fabricació dels exemplars. L'import del cànon de reproducció és en funció del preu de venda que hagin de tenir els discs (un 8% aprox. amb un import mínim per disc encara que el preu de venda final sigui 0)
 • Incloure una sèrie de codis, anagrames i a grafismes d' índole legal en els fonogrames codificant així la legalitat de la producció.
 • Incloure codis i subcodis per advertir i indicar la protecció dels drets intel.lectuals i industrials (PQ, ISRC, Referència discogràfica...)
 • Incloure codis logístics per facilitar la distribució del producte (Codi de barres EAN13) Ejemplo de código de barras en formato EAN 13
 • Assignar ISBN per a aquelles obres que ho requereixin
 • Realitzar el dipòsit legal de l' obra abans de la distribució dels discs

(*) El Cànon de reproducció es retorna als autors membres de l'SGAE amb un comissió de gestió de l'esmentada entitat al voltant del 15%. En cas de no ser-ne membre, l' SGAE no ho exigeix , però si en el termini de 5 anys s' hi associés, les produccions dutes a terme en anys anteriors serien exigibles del citat Cànon.

 

¿Vols veure el nostre catàleg de referències discogràfiques? fés clic aquí

 

Cost de les llicències (sgae) per a composicions amb la fórmula de COPYRIGHT

Cànon de Reproducció Mecànica d' SGAE, quan sigui aplicable 8% del PVP (11% del PVD) amb els següents mínims : 

 • CD LP: 0,485.-€ per disc
 • CD single fins a 2 obres: 0,0891.- per disc
 • CD single fins a 5 obres: 0,1863.- per disc
 • DVD Vídeo musica, àlbum: 0,4815.-€ per disc
 • consultar altres modalitats i condicions

*els preus de les llicències son vàlids en el moment de publicació i l' SGAE es reserva el dret de modificació.

Cost de les llicències per a composicions amb fórmula diferent al COPYRIGHT 

Si es tracta de composicions musicals que s' explotaran al marge del Conveni de Roma, amb la fórmula de copyleft, creative commons, domini públic, etc. Aquest tipus d' explotació és incompatible amb l' associació a les entitats de gestió dels drets d'autor (SGAE)

 • Exempció total

Tots els procediments es podrien concretar per escrit, de cessió de l' ús del segell discogràfic, signat per ambdues parts. La cessió del segell no inclou, obliga ni limita altres accions dels autors, com són el registre de les composicions a Propietat Intel.lectual, el registre de noms a la Propietat Industrial (marques), l' associació a SGAE (o  altres entitats) per a la gestió econòmica dels drets de reproducció, comunicació pública, signatura de contractes d' edició, etc. Tots aquests totalment opcionals per Llei, tot i que recomanables.


Codis de barres EAN-13

Posem a la vostra disposició un codi de barres indefinit i invariable sota l'estàndard internacional EAN-13. Imprescindible logísticament: catàleg, identificació en magatzem, traçabilitat, etc.

ISBN

Fem totes les gestions per poder assignar el codi ISBN necessari per les produccions literàries o bibliogràfiques.

Consulteu preu

ISRC

Aquests subcodis han de incorporar-se als suports multimèdia i son estàndard mundial per el cobrament de drets d'autor. Les companyies de descàrregues de música te'l demanen necessàriament. Vegeu el nostre enllaç per conèixer qué son

Consulteu preu

Dipòsit Legal

Totes les produccions nacionals artístiques, sigui àudio, multimèdia, literatura, etc cal que portin obligatòriament el número que identifica el seu dipòsit legal. Un producte sense el dipòsit legal té prohibida la circulació i distribució. Us en facilitem íntegrament la gestió.

Consulteu preu.


Altres serveis disponibles

Ajuda en la tria de modalitat d'explotació d'obres entre COPYRIGHT i COPYLEFT. Prem <aquí> per saber-ne més.© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.