OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
[ DUPLICACIÓ ]
DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
ARTWORK ]
EMPRESA ]


Serveis de Duplicació de CD i DVD

Duplicació de CD Duplicació de DVD
CD-R Kodak DVD-R genérico

SECCIÓ DE MÀSTERING

Aquesta fase inclou cinc activitats bàsicament:

 • Comprovar les característiques del suport que se'ns faciliti
 • Comprovar l' integritat del master
 • Recuperar adientment la informació d' àudio registrada en el suport
 • Realitzar el tractament, processat o transformació 
 • Es recupera el material gràfic
El efecto JITTER observado en un osciloscopio

DUPLICACIÓ AUTOMATITZADA

offset chanels

En aquesta secció s'hi realitza tot el procés del copiat i acabat que inclouria:

 • la selecció adient i el corresponent control de qualitat de la partida de discs que comprendrà la duplicació.

 • Impressió per mitjans automatitzats 

 • l'enregistrament amb equips totalment robotitzats i l' ús de les velocitats d'enregistrament adients i de calibratge d' OPC. Segons el tipus de disc a generar s' emprarà la velocitat més adient. Per a DADES les velocitats són majors que per a ÀUDIO per exemple.

 • el test aleatori dels discs ja gravats

 offset rollers

SECCIÓ DE MANIPULACIÓ

 • inserció de booklets, inlay i discs en les seves respectives capses jewel box (fins i tot sobres de cartró)

 • encel.lofanat a màquina dels estoigs tradicionals o precintat per retractil.lat en PVC per a la resta d' estoigs (confort pack, slim, etc.)

 • empaquetament dels discs pel seu enviament per transportistes per lliuraments en 24 hores en paquets individuals de 50, 100 o 200 discs, convenientment embalats amb un pes aproximat de 9,6 kg. (per 100 discs + jewel box + booklet + inlay + cartrons de separació)


NOTA: la impressió dels discs o l' encàrrec de material gràfic a impremta és totalment opcional, segons les seves necessitats. Fins i tot podem inserir el material gràfic que Vos. ens faciliti (complint els requisits tècnics).
handling system
Els terminis aproximats de lliurament poden ser de 2 a 3 dies (lectius) per a quantitats de 100 a 300 discs respectivament, sempre que es lliurin al mateix temps el MASTER, els elements gràfics, imatges i proves d' impressió que hauran de dur els discs i el suport MASTER no presenti errors; de 6 a 9 dies (lectius) per 500 CD's o superior

Pot oscil.lar a més o menys dies en funció de les nostres capacitats d'organització , o per aspectes inherents al producte final. 
discos de vinilo


© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.