OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
[ Adalt ]
DUPLICACIÓ ]
DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
ARTWORK ]
EMPRESA ]


Documents

 1. Informació tècnica sobre els CD
 2. Informació tècnica sobre els DVD
 3. Com es lliura un CD màster d' Àudio
 4. Sistemes de protecció antipirateria
 5. Classificació del CD segons el tipus d' informació continguda en el disc
 6. Multimèdia en Compact Disc
 7. L'Estàndard ISO 9660.
 8. Standard Book. Especificacions per a discs compactes.
 9. Estructura de trama d' un CD.
 10. ESTEGANOGRAFIA: La marca a l' aigua DIGITAL.
 11. ISRC: International Standard Recording Code
 12. Manteniment i cures dels discs
 13. Creative Commons, modalitats d'explotació
 14. ISBN qué i com és

INFORMACIÓ TÈCNICA SOBRE ELS CD-R

Classificació del CD segons el tipus d' informació continguda al disc:

 • ÀUDIO: So, que es reproduirà en un lector convencional de música
 • DADES: Aplicacions, Informació o d'altres, accessible a través d' un ordinador.
 • ÀUDIO I DADES: Es reproduirà l' Àudio en un lector convencional i les dades seran accessibles a través d'un ordinador.
 • FORMATS ESPECIALS

Estàndards existents:

Red Book, Yellow Book, Orange Book, Blue Book, Green Book, White Book.
Compre els següents: CD-DA, CD-ROM, Cdi, photoCD, CD-XA1, CD-XA2, CD-HFS, CD-R, CD-Mixed, CD+ (Enhaced, Extra, Plus), CD-PSX (SONY Play Station), CD-Hybrid, CD-RW, CD-R-DA, CD-UDF, CD-E, CD-EBXA, CDTV,...

 

CD-DA (Digital Àudio)

El format de disc per a l'audició de música o d'altres sons.

Capacitat màxima
màxim de 80 minuts de so.
Format del so
estàndard: estèreo, resolució de 16 bits i 44.1kHz de freqüència de mostra.
 
Número màxim de pistes (tracks)
fins a 99
 
Número màxim d'índexs (índex) per pista
fins a 99 ; alguns lectors de CD (portàtils, de automòbil,...) no permeten visualitzar aquesta informació ni realitzar recerques amb aquest sistema.
 
Separació entre pistes d' àudio
pre-GAP
2 segons (virtuals, no d' àudio en silenci), la separació habitual i estàndard del Red Book.
 
CML (làser en mode continu)
0 segons, aquesta opció permet "enganxar" les pistes (temps 0 entre cançons).
 
Específica
cada pista està separada de la que la precedeix per un temps virtual definit i diferent.
Multisessió
No s'ha de presentar un disc de sessions múltiples per a la duplicació. La gravació progressiva de pistes d'àudio en un CD és possible, però mentre no estigui el disc tancat, així doncs, protegit d'enregistrament posteriors, la seva reproducció als lectors estàndards serà impossible, no així amb lectors de CD-ROM de computadora
 
Inserció de codis varis:
Es facilitarà en la mesura del possible un llistat de reproducció (playlist) amb el seu detall.

Aquests són els més habituals:

 • UPC codi universal de producte consta de 13 dígits, es tracta del codi de producte EAN-13 en norma ISO.
 • ISRC codi d'enregistrament estàndard internacional composat per 12 dígits: 2 del país, 3 del propietari, 2 per l'any d'enregistrament i 5 per sèrie, dels que 2 n' indiquen el número de track o pista.
 • COPY PROHIBIT que activa el bit assenyalador de còpia prohibida.
CD Text (no confondre amb els TAGS i META TAGS)
Es pot incloure informació artística al disc que posteriorment pugui ser recuperada en lectors de CD amb l' indicatiu CD-TEXT o en computadores mitjançant l'ús de software reproductor com ara WinAmp™, MediaPlayer™, MusicMatch Box™ o similar:
 • Títol del disc
 • Artista (genèric)
 • Títol de cadascuna de les cançons
 • Artistes de cadascuna de les cançons

Han d' incloure's necessàriament dígits alfanumèrics internacionals, en cas contrari serà rebutjat pel lector i el substituirà per un altre probablement inintel.ligible.

Es recomana usar com a dígits, del 0 al 9 i de la A a la Z  evitant símbols de puntuació com  . ; : - ( )

No es representaran correctament: Ñ Ç i vocals amb ¨ com Ü ^ o accents

NOTA: El CD Text, amb la popularització de programes de computadora per a la reproducció de música, actualment s' està generant de diverses maneres, algunes a mode de catalogació i  d'altres inclouen servidors web amb extenses bases de dades. Des d' OPTICDATA no podem garantir-los que la seva visualització pugui ser universal o que ni tan sols sigui possible. Desaconsellem l'enregistrament d' aquest tipus de codis quan no sigui necessari per raons tècnico-artístiques. 

No utilizats:
2-4 CHANELS per a reproduïr en equips de 2 o 4 altaveus
PRE-ÈNFASI per a  pujar el nivell d' una pista d' àudio 2dB

CD-ROM (DADES)

Conté arxius d' APLICACIONS: Programes  d'altres.
Capacitat
màxim de 700 MBytes
 
Número màxim d' arxius
els que permeti la plataforma i/o sistema operatiu.
 
PVD
Descripció o nom del volum, també anomenat etiqueta del disc. veure L 'ESTÀNDARD ISO9660 Primary Volume Descriptors,
 
Multisessió:
No s'ha de presentar un disc de sessions múltiples per a la duplicació.

ÀUDIO + DADES (mixte)

Conté, a més de pistes d' àudio, arxius d' APLICACIONS: Programes i d'altres.
Modalitats
(1) primera pista mode dades: CD-Mixed, és un format ja poc habitual que a més no oculta la pista de dades en un reproductor de CD àudio.
 
(2) última pista mode dades: CD-Extra ó també conegut com a CD+, és el format habitual quan s' inclou una pista de dades a un disc d' àudio. La pista de dades queda oculta pels equips de música, però les pistes de música poden tenir algunes dificultats per a poder reproduir-se en alguns ordinadors.
 
Capacitat
entre ambdues pistes no ha d' excedir de 700MB
 
Número màxim d' arxius
els que permeti la plataforma i/o sistema operatiu.
 
PVD
Descripció o nom del voum, també anomenat etiqueta del disc. veure L' ESTÀNDARD ISO9660 Primary Volume Descriptors,

 

FORMATS ESPECIALS

CD-HFS:
Compact Disc amb sistema de carpetes HFS per a plataformes Apple Macintosh®.
 
CD-HYBRID:
Comparteixen el disc dues estructures ISO, una FAT (para IBM® PC) i l'altra HFS (per a Apple Macintosh®). A cada plataforma només hi apareixerà la seva.
 
CD-EBXA (Electronic Book Disc):
Format especial per a reproductors de llibres-discs electrònics. S' indicarà l' idioma i l 'ISBN entre d'altres.
 
CD-ROM Arrancada:
Permet arrancar (boot) un ordinador PC compatible.
 
CD-ROM UDF / ISO:
Compatibilitat amb els formats de discs regravables i pre-format.

 

volver arriba tornar amunt


INFORMACIÓ TÈCNICA SOBRE ELS DVD-R

Classificació del DVD segons el tipus d' informació continguda al disc:

 • DADES: Aplicacions, Informació o d'altres, accessible a través d'un ordinador.
 • VÍDEO: Per a la seva reproducció en equips comercials de DVD.

 

DVD-ROM (DADES)

Conté arxius d' APLICACIONS: Programes i d'altres.
Capacitat
màxim de 4,5 GBytes
 
Número màxim d' arxius
els que permeti la plataforma i/o sistema operatiu.
 
PVD
Descripció o nom del volum, també anomenat etiqueta del disc. veure L 'STANDARD ISO9660 Primary Volume Descriptors,
 
Multisessió:
No s'ha de presentar un disc de sessions múltiples per a la duplicació.
 
 • En cas de dur sistemes anticòpia se'ns ha d' avisar prèviament.

 

DVD-VÍDEO

Capacitat
màxim de 120 min. de vídeo i 40min. en mini DVD-R
 • Ha de ser  convenientment generat mitjançant un programa adient d' AUTHORING
 • En cas de dur sistemes anticòpia se'ns ha d'avisar prèviament.

 

volver arriba tornar amunt


Com es lliura un CD màster d' Àudio

Amb la finalitat de lliurar un original en perfectes condicions, perquè puguin realitzar-se les duplicacions massives necessàries, hem d' observar una sèrie de recomanacions.

 • El suport ha de ser acceptable pel fabricant: generalment CD-R
 • El suport no ha de precisar cap tractament o adaptació: és la única garantia de no modificar o afectar total o parcialment el treball contingut
 • Ha d' estar intacte, ben conservat i protegit: raons obvies
 • Ha d' incloure tota classe de codis i subcodis: aquest apartat és el que anem a precisar a continuació:
 1. CD-TEXT (opcional): no inclourà caràcters estranys com ara símbols o d'altres accentuats i es generarà amb l' aplicació de mastering->burning, en cas contrari  hi pot haver dificultats posteriors a la  seva lectura o visualització. S'emplenarà el títol de l' obra i els autors, el títol de cada composició i dels autors de cada composició. Podem incloure informació de copyright, nom del productor, el codi EAN-13, la data de realització i qualsevol altre breu comentari.
 2. PAUSES ENTRE PISTES: definirem un espai de 0 segons entre pista i pista o el temps necessari per mitjà del sistema pre-gap (2 segons) o a mida.
 3. PROTECCIÓ (opcional): marcarem aquesta casella quan volem advertir que aquella pista té drets intel·lectuals protegits
 4. ISRC (opcional): inclourem els ISRC (International Standard Recording Code) sota norma ISO que identifiquen al subjecte propietari dels drets de la producció.
 5. ENREGISTRAMENT: a la velocitat més baixa que permeti l' equip gravador, amb el suport òptic de millor qualitat que podem adquirir. No emprar mai un producte del que es desconegui la seva autenticitat o qualitat, trenta cèntims d'estalvi poden ocasionar-nos problemes d' impossible solució! La gravadora emprada ha de  tenir com a màxim un parell d' anys (encara que no s' utilitzi, els components es degeneren) Verificar en el moment d' inserir el disc  que estigui completament net. Rebutjar-lo si fos necessari netejar-lo, és millor emprar-ne un d'intacte.
 6. AUDICIÓ: en un reproductor de la nostra confiança, escoltar-ne íntegrament el contingut i finalment efectuar petits salts de pista a pista per  verificar que no dóna problemes
 7. MAGATZEMATGE: en un estoig tipus  jewel box o amaray on estigui protegit de cops i de la pols. Temperatura de 20-25 graus i humitat del 60%. Fins el moment d'enviar a la fàbrica.
IMPORTANT: 
Els codis EAN-13 e ISRC  els facilitarà el productor de fonogrames, per tant, ha de posar-se en contacte amb ell abans de la gravació del MÀSTER !!!

El personal de duplicació verificarà que el disc no presenta problemes per a la seva reproducció amb equips especials per això. En el cas  que l'original lliurat ocasioni problemes per a la seva duplicació, es comunicarà el fet i les raons que poden haver ocasionat el seu deteriorament.

volver arriba tornar amunt


Sistemes de protecció antipirateria

Classificació en funció del tipus de suport final

CD-ROM DVD-ROM DVD-Vídeo
 • sectors no vàlids
 • protecció d anella
 • Safedisc (Només PC-IBM)
 • Starforce
 • VOB-ProtectCD
 • Securom
 • Tages
 • Laser-lock
 • Settec
 • Safedisc
 • Starforce
 • Securom
 • protecció d'anella
 • CSS
 • ACP
 • Ripguard

Els sistemes propietaris consisteixen bàsicament en incloure sectors no vàlids en un lloc concret del CD-ROM.

La protecció d' anella es realitza creant un sector extens sense format, similar al de sectors no vàlids.

En el sistema Safedisc™ de Macrovision cada CD té una signatura digital. Només els CD's originals poden tenir aquella signatura.

El sistema d' encriptat d' Starforce instal.la una signatura digital que crida a una clau. Hi ha dues possibilitats: que la clau estigui impresa sobre el disc i que l' usuari la introdueixi, o que la clau estigui "inclosa" en el propi disc i sigui automàtica.

VOB-ProtectCD instal.la una signatura digital cridant a una clau.

Securom es basa en la instal.lació d' una clau electrònica i l' encriptat de l' aplicació del fitxer ".exe"

Tages estableix una àrea segura en la que les dades seran protegides. És dels sistemes més resistents.

El sistema CSS (Content Scramble System) es crea en el procés d'autoria del DVD i en protegeix  les còpies. No té cap  cost la seva inclusió a l'hora de la producció.

El sistema ACP™ de Macrovision protegeix contra la còpia analògica, evitant passar els DVD a DVD-R o a VHS. S' incorpora en el procés d' autoria del DVD i tampoc té cost addicional a la producció dels discs.

Mitjançant Ripguard™ de Macrovision protegim contra la còpia digital, evitant el "ripeig" del DVD a disc duro. És el més eficaç i més compatible de les proteccions en DVD  pot combinar-se amb sistemes com l'ACP i el CSS

 

volver arriba tornar amunt


Classificació del CD segons el tipus d' informació continguda en el disc:

 • ÀUDIO: Es reproduirà en un lector convencional de música
 • DADES (Arxius): Informació accessible a través d'un ordinador.
 • ÀUDIO I DADES: Es reproduirà l' àudio en un lector convencional i les dades seran accessibles a través d' un ordinador.
 • FORMATS ESPECIALS

ÀUDIO I DADES

Estàndards existents:  

Red Book, Yellow Book, Orange Book, Blue Book, Green Book, White Book.
Comprèn els següents: CD-DA, CD-ROM, Cdi, photoCD, CD-XA1, CD-XA2, CD-HFS, CD-R, CD-Mixed, CD+ (Enhaced, Extra, Plus), CD-PSX (SONY Play Station), CD-Hybrid, CD-RW, CD-R-DA, CD-UDF, CD-E, CD-EBXA, CDTV,...

AMB FORMAT ESPECIAL:

CD-HFS:
Compact Disc amb sistema de carpetes HFS per a plataformes Apple Macintosh®.
CD-HYBRID:
Comparteixen el disco dues estructures ISO, una FAT (per a IBM® PC) a l'altra HFS (per a Apple Macintosh®). A cada plataforma només hi  apareixerà la seva.
CD-EBXA (Electronic Book Disc):
Format especial per a reproductors de llibres-discs electrònics. S' indicarà l 'idioma i l'ISBN entre d'altres.
CD-ROM Arrencament:
Permet arrancar (boot) un ordinador PC compatible.
CD-ROM UDF / ISO:
Compatibilitat amb els nous formats de discs regravables.

volver arriba tornar amunt


Multimèdia en Compact Disc

Compact Disc Digital Àudio Enhaced
Compact Disc Digital Àudio MIXED

ENREGISTRAR EN UN CD-R ÀUDIO I DADES: L' àudio es reproduirà en un lector convencional de música comportant-se com un CD d'àudio. Les dades, en forma d' aplicacions informàtiques afins o no a l'àudio, seran accessibles a través d'un ordinador, i consistiran bàsicament en aplicacions del tipus MACROMEDIA FLASH® de Macromedia® o similars.

El audio de un CD multimedia desde un reproductor convencionalEls Suports de DADES i ÀUDIO acceptats seran els mateixos que per CD-Dades i CD-Àudio respectivament.

OBSERVACIONS: La capacitat d'un CD-ROM és de 74 minuts (=650MBytes) i amb discs especials de fins a 80 minuts (=700MB). Entre les dues parts, àudio i dades, no podran excedir aquesta capacitat. (ex: 300MB de dades i 30 minuts d'àudio, 100MB de dades i 45 minuts d'àudio, etc.).

LIMITACIONS: Per les característiques dels formats, no serà possible gravar índexs de pista ÍNDEX als tracks d' ÀUDIO del CD-R.

ELECCIÓ DEL FORMAT FINAL DEL CD-R:
CD-Mixed: La primera pista del CD-R serà la de dades, la segona i restants seran pistes d'àudio. Això implica les següents limitacions:

 • Apareix una pista addicional en el CD-R a l' inserir-lo en un lector d'àudio.
 • Els reproductors d'àudio domèstics reproduiran la primera pista (àudio) però al tractar-se de dades la canviarà i no s'escoltarà res. S'haurà de saltar a la segona pista per escoltar l'àudio. Alguns reproductors més antics (però molt antics...) no canvien la pista primera de dades, i poden danyar els altaveus si es reprodueix la pista a volum alt.
 • No és compatible multisessió. No es podran realitzar sessions posteriors de dades.

Al marge de tot això, presenta una major facilitat de programació de les aplicacions i una major compatibilitat. No s'han detectat errors a la recuperació  digital de l'àudio de les seves pistes. ÉS EL MÉS HABITUAL.

CD-Plus (Enhaced, Extra): Estàndard en el que les primeres pistes són les d' `àudio i la última és la de dades, que es grava en segona sessió en mode XA2, de manera que els lectors d'àudio no la poden reconèixer i la ignoren. Característiques:

 • Els reproductors domèstics d' àudio donaran una lectura correcta de pistes d'àudio.
 • La pista de dades, al ser en una sessió diferent, mai es reproduirà en un lector d'àudio.
 • És compatible multisessió (existeixen limitacions).
 • Per aconseguir la major estandardització i compatibilitat és necessari enregistrar al disc una sèrie d'arxius i carpetes totalment transparents a les aplicacions.

En contrapartida, és possible a vegades haver de redissenyar part de les aplicacions i l' aparició de certes incompatibilitats. A l'hora d'intentar veure el contingut dades en un ordinador, poden sorgir serioses dificultats per a accedir-hi  si existeixen carregades en el sistema aplicacions de CD Àudio. El comportament pot ser completament diferent segons el tipus i versió de sistema operatiu.

Compact Disc Digital Vídeo

Compact Disc Vídeo

Compact Disc Interactive

ENREGISTRAR EN UN CD-R VÍDEO: Partint d' arxius en format MPEG que poden fer-nos arribar en CD-ROM, discs ZIP, etc. gravem format de VÍDEO-CD. Aquests discs poden reproduir-se en qualsevol equip reproductor de VÍDEO-CD i fins i tot en els nous DVD

volver arribatornar amunt


L' ESTÀNDARD ISO 9660

Frankfurt Group proposal: Philips, SONY & Meridian a.o.
(ECMA119) ISO 9660 the High Sierra FileSystem

Definició i objectius:

Plataformes i sistemes operatius suportats per ISO9660:

UNIX (Sun, HP,...)

VAX/VMS

OS/9

MS-DOS / MS-WINDOWS 3.1x y 95

OS/2 OS/2warp

APPLE MAC OS7.x.x

NOVELL NETWARE / INTRANETWARE

Medis.
Un CD ISO9660 es divideix en cinc parts:

1. SYSTEM AREA (àrea de sistema).
Els 16 primers blocs (0 al 15) d'una imatge ISO9660 estan normalment SENSE ÚS.
2. PRIMARY VOLUME DESCRIPTOR (descripció del volum).
El bloc 16 conté tota la informació de la imatge:
System ID (32 bytes)
Indica la plataforma per a la que ha estat designat. Deixar en blanc per a tots els sistemes.
Volume label (32 bytes. MS-DOS només visualitza els 11 primers)
Identificació del nom de volum que apareix a la majoria de sistemes.
Volume Set ID (128 bytes)
En aplicacions amb múltiples CD aquest camp identifica la seva sèrie o ordre.
Application ID (128 bytes)
Informació sobre  les dades de l'aplicació. En arquitectures CD-bridge indica la ruta completa de recerca de l'aplicació CD-I (Interactive)
Copyright (37 bytes / ... )
Defineix l'status de drets de còpia del CD. És definible també des d'un arxiu situat  a l'arrel del volum.
Publisher (128 bytes / ... )
Conté la identitat del productor. És definible també des d'un arxiu situat a l'arrel del volum.
Data preparer (128 bytes)
El nom de l' autor del contingut del disc.
Abstract Description (37 bytes / ... )
Informació sobre aquest "Volume Set". És definible també des d'un arxiu situat a l'arrel del volum.
Bibliography (37 bytes /...)
Conté informació bibliogràfica sobre aquest CD, per exemple l' ISBN. És definible també des d' un arxiu situat a l'arrel del volum.
3. PATH TABLES (taules de localització).
Per a accelerar l'accés als directoris (carpetes) aquesta secció conté la ruta de recerca de tots els directoris.
4. DIRECTORIES (directoris).
Conté punters cap als subdirectoris i cap als arxius situats en aquell directori.
5. FILES (arxius).
Conté les dades de l'usuari.

Principis.
A la creació d'un CD sota format ISO9660 es contemplaran les següents regles:

Els únics caràcters permesos són de la "A" (ASCII 65) a la "Z" (ASCII 90), del "0" (ASCII 48) al "9" (ASCII 57) i el símbol de subratllat "_" (ASCII 95).

volver arriba tornar amunt


STANDARD BOOK. Especificacions per discs compactes

Red Book (llibre vermell): CD-DA
Especificacions dels discs compactes d'àudio usats àmpliament per difusió musical.
Yellow Book (llibre groc): CD-ROM & CDROM-XA (1 y 2)
Estàndard desenvolupat per l' emmagatzematge d' informació que pugui ser recuperada per mitjà de computadores. Entre d'altres coses poden incloure programes informàtics, sistemes operatius, etc.
Green Book (llibre verd): CD-I
Especificació pels discs interactius. Contenen animacions en temps real, vídeo i so. Només es poden reproduir en equips especials dedicats.
Orange Book (llibre taronja): CD-WORM & CD-MO
Especificació pels discs gravables, sense contemplar el seu contingut.  Aquests discs, en funció del que es gravi es converteixen en Red Book, Yellow Book, Green Book, etc.
Blue Book (llibre blau): CD-ENHACED (CD+, CD-Extra)
Nova especificació de discs que contenen àudio a la primera sessió i dades a l'última sessió. Es diferencien dels CD-MIXED ja que la pista de dades no apareix ni es reprodueix  als lectors de CD domèstics, comportant-se en aquests reproductors com un CD-DA Red Book.
White Book (llibre blanc): CD-I Bridge
És el format de Photo-CD i Vídeo-CD. Es reprodueixen en equips especials, i amb el software adient en algunes computadores. Permeten l'enregistrament progressiu (multisessió).

volver arriba tornar amunt


ESTRUCTURA DE TRAMA DIGITAL EN UN Compact DISC:

SUPORT FÍSIC:

CD-R (discs gravables)
Sobre una hòstia de resina de policarbonat transparent de 120mm. de diàmetre (o menys), s'hi diposita una fina óbleas de resina de policarbonatocapa de una substància foto sensitiva (phthalocianina) a una certa longitud d' ona (aprox. 650nm, LÀSER).
 
Sobre aquesta s'hi diposita altra fina capa, però aquest cop d' or, que servirà de superfície reflectora i finalment, es recobreix d' una capa de laca protectora. Aquesta última capa pot estar impresa mitjançant tècniques de serigrafia, sublimació, tintes, transferència tèrmica, cera, etc.

CD-ROM (discs estampats industrialment)
molde original para estampar los CD'sEs parteix de la mateixa hòstia de resina de policarbonat, però mitjançant sistemes d' Injecció de Motlle i Premsat s'hi estampa la informació binària a la seva superfície. Posteriorment es vaporitza sobre aquesta níquel o d'altres metalls com a superfície reflectora (per això els discs són platejats) i finalment s'hi aplica una capa de laca una mica més gruixuda que als dels gravables.
La impressió de la seva  superfície no representa cap inconvenient donada la seva solidesa. La informació binària queda registrada en forma de sots sobre la capa intermèdia (la fotosensible pels gravables i la niquelada pels industrials) de manera que la presència o no d'un forat es tradueix com a un -1- o un -0-. Quan la cèl.lula làser incideix en un sot, es produeix una variació de la reflexió diferent a la que es produeix quan no n'hi ha. D' aquesta manera el lector distingeix els -1- dels -0-.
La mida dels forats és extremadament petit: 0,4  micres d' ample i 0,2  micres de profunditat, espaiats 1,66 micres aproximadament. -ESQUEMA DE TRAMA- (format PDF)

TRAMA EFM:

La forma com s'enregistren els -1- i -0- en el disc està estructurada en trames o grups de bits, en un format conegut com a EFM (modulació 8 a 14).

Una trama EFM es composa de 588 bits, els 27 primers són el sincronisme de trama, d' aquests, els tres últims són bits anomenats de barreja (merge). A partir d' aquí s' agrupen en 33 paraules (data words) de 17 bits cadascuna, de les que els catorze primers bits són de codificació i els tres restants són de barreja per a la seva correcta descodificació, i després es converteixen en 8 bits. La primera paraula (word 0 o control word) conté tota la informació de subcodis (P, Q, R, S, T, U, V y W). La segueixen 12 paraules (data word 1-12) que són la codificació digital del senyal d' àudio; 4 paraules de paritat per a la detecció i correcció i d' errors tipus C2 (brutícia a la superfície del disc), novament 12 paraules de codificació digital i finalment unes altres 4 paraules de paritat per a detecció i correcció d' errors aleatoris tipus C1 (soroll a les dades). Els 3 bits de barreja de la última data word s' anomenen de tancament (closing merging).

Les 24 paraules de codificació és el que es denomina una trama bàsica d' àudio, de la que s' extreuen 6 mostres (samples) d' àudio del canal esquerre i d'altres tantes del canal dret. (la codificació de l' àudio és a 16 bits i no a 8). Noranta-vuit d' aquestes trames bàsiques d' àudio formen el que es denomina un Sector d' Àudio.

SUBCODIS:

De cada trama principal teníem una paraula dedicada a codis. Aquesta constava de 8 bits aprofitables de la -P- a la -W-. Els subcodis s' agrupen també en trames, de manera que un Sector d' Àudio es compon de 8 x 98 bits (98=total de trames bàsiques d' Àudio) la primera paraula de les dues primeres trames s' empren pel sincronisme de subcodis, de manera que només disposem de 96 BYTES per a subcodis per sector d' àudio.

Els subcodis més importants són els dos primers el -P- i el -Q-. El -P- es merament un indicador de pausa i s' utilitzava per donar  temps als antics microprocessadors-descodificadors a processar a temps real els subcodis i fins i tot realitzar algoritmes de recerca. El -Q- conté tota la informació prevista a l' Estàndard Red Book pel que fa a organització del disc. El tipus d' informació del canal -Q- depèn de l' àrea del disc.

Els discs (mono-sessió) es componen de tres àrees: Lead-In, Program Area (les dades de l' usuari) i Lead-Out. Resumidament indiquem el tipus d' informació més important que transporta:

 • algunos subcódigos vistos en el panel de un grabador DATsincronisme amb altres subcodis
 • indicació de 2 o 4 canals per a àudio
 • amb o sense pre-ènfasi
 • indicació que la pista és de dades i s'ha de canviar
 • còpia digital prohibida o permesa
 • informació de temps de pista
 • número de catàleg de disc
 • detecció i correcció d' errors dels subcodis (CRC)
 • número de pista
 • índexs de la pista
 • temps de pista
 • temps absolut del disc

Els subcodis restants, de l' -R- a l' -W- són d' ús lliure per a aplicacions. Entre aquestes  destaquem gràfics en pantalla (CD+G), teletext i MIDI.

ELS SECTORS:

El ràpid accés a la informació en un disc d' àudio és el que plantejà la possibilitat del seu ús per emmagatzemar dades. Aquestes necessiten empaquetar-se en unitats més petites per a un accés molt més ràpid, i així naixeren els Sectors de Dades.

Els sectors de dades són anàlegs als d' àudio, es diferencien bàsicament en què la paraula de sincronisme (12 bytes) i la capçalera (4 bytes) contenen una seqüència fixa, i la informació dels 2336 bytes restants depèn de la zona del disc on es trobi. Existeixen cinc tipus de sectors diferents:

 • tipus 1: àudio (Red Book sector)
 • tipus 2: dades Mode 1 (Yellow Book)
 • tipus 3: dades Mode 2 (Yellow Book)
 • tipus 4: dades Mode 2 - Format 1 (CDROM-XA i Green Book)
 • tipus 5: dades Mode 2 - Format 2 (CDROM-XA i Green Book)

Per a dades informàtiques s' utilitzen el tipus 2 i el 4, ja que són els únics que posseeixen un esquema de detecció i correcció d' errors de nivell C3, que està per sobre del C1 i C2 de l'esquema d' àudio.

Per a aplicacions audiovisuals n'hi ha prou amb esquemes C1 i C2, per això s' utilitza el sector tipus 5. La capacitat d' àudio es  veurà reduïda ja que el contingut en bits és inferior. El tipus 3 és extremadament inusual. -Veure Standard Book: Especificacions per a discs compactes-

TRACKS O PISTES:

Les pistes són grups de sectors del mateix  tipus. No poden existir sectors de tipus diferents en una mateixa pista per a cap tipus de disc. Dit d' altra manera, el color dels sectors no poden variar al llarg d' una pista (yellow, green, red, blue).

La indicació del temps intra-pista s' obté a partir del canal -Q- en minuts, segons i frames: Temps Relatiu. El Temps Absolut o intra-track s' obté també del mateix subcodi. Per saber on comença cada pista al disc existeix el que es denomina TOC (taula de contingut) que s' emmagatzema al canal -Q- la zona del disc Lead-In.

Indicación de pistas e índices en un CD playerAl carregar un disc el lector llegeix aquella zona per carregar la TOC a la seva memòria i així el servo-microprocessador sap a priori on es troba el principi de cada pista. Els lectors no distingeixen entre discs Red Book i Yellow Book.

Per evitar que un lector d' àudio convencional reprodueixi una pista groga (yellow) i pugui malmetre els altaveus de l'equip de música, es posa un -1- al tercer bit del camp de control del canal -Q-. Els salts i les recerques es realitzen per tots els discs a partir dels subcodis.

volver arriba tornar amunt


ESTEGANOGRAFIA: La marca a l' aigua digital:

DEFINICIÓ

Conjunt de tècniques encaminades a xifrar o encriptar en fotos, imatges, vídeos o so, un signe o identificació sobre la propietat intel.lectual de l' obra, de manera oculta, que permeti posar en evidència còpies o distribucions il.lícites o simplement com a element dissuasiu.
Poden consultar l'adreça de
DIGIMARC per trobar informació sobre marques en imatges. A aquest annex  descriurem només les tècniques esteganogràfiques relacionades amb l' ÀUDIO.

CARACTERÍSTIQUES DE LES MARQUES

 1. Han  de romandre ocultes .
 2. Han de ser impredictibles.
 3. Han de ser inoïbles.
 4. No han d' afectar  la qualitat (distorsionar)
 5. Les marques han de ser presents al llarg de tot el senyal, de manera que encara que es divideixi la informació base (retallar uns segons per exemple) puguin trobar-.s'hi suficients marques.
 6. Han de ser persistents, encara que s'hi realitzin conversions d' analògic a digital i viceversa, es filtri, equalitzi, comprimeixi, etc, la marca romangui.
 7. Si s'hi intenta escriure una marca digital a sobre d'una altra ja existent es produiran efectes perceptibles: acumulació de sorolls i distorsions digitals.
 8. Han d' existir organitzacions o entitats que recolzin aquestes tècniques i que posseeixin la relació existent entre marques d' aigua i autores o propietaris.
 9. En el futur tindran validesa probatòria a nivell judicial.


FONAMENT

Partint de l' ample de banda del medi, es tracta de col.locar la marca digital a una part molt estreta de l' espectre del medi i d' un nivell que pugui considerar-se com a soroll. Als equips, aquesta informació queda camuflada com si fos soroll propi dels senyals analògics.

TÈCNIQUES DE CODIFICACIÓ

Seqüència Directa
Utilitzada principalment al camp militar, consisteix a modular en fase el senyal d' àudio amb la seqüència numèrica pseudoaleatòria que només coneixen el remitent i el destinatari.
Salt de Freqüència
L' ample de banda es divideix en canals i  va saltant entre ells mitjançant una seqüència numèrica pseudoaleatòria. També es pot introduir el missatge als bits menys significatius d' algunes freqüències seleccionades aleatòriament, però aquest sistema és més vulnerable als atacs.


EL PROCÉS DE DESCODIFICACIÓ O EXTRACCIÓ

Normalització
Són els processos que es duen a terme prèviament per a posteriorment poder comparar l' àudio original o la pròpia marca digital o soroll (si es coneix) amb la presumpta còpia. Resolució, remostreig, mida, nivells són algunes de les operacions a igualar.
Tipus de marca
Saber quin tipus de marca estem buscant (de fase, de salt, etc)


COMPONENTS FUNCIONALS DELS EQUIPS

Selector de portadora
Controla el senyal d' àudio original sense cap tipus de marques .
Generador de marca
Genera la informació de marca (soroll) que ha de romandre oculta, d' una manera pseudoaleatòria i independent del senyal portador. Serà de la major amplitud possible, però sempre per sota dels nivells de percepció.
Modificador de portadora
Afegeix els senyals de sorolls generats a l' àudio. Aquí és on es controlen els nivells de la marca, de manera que quan el senyal portador s' eleva el nivell  de la marca augmenta; quan el nivell de la portadora es redueix, la marca a l' aigua es comprimirà de la mateixa manera per poder romandre inoïble.

volver arribatornar amunt


ISRC: International Standard Recording Code

Informació relativa als drets de propietat intel.lectual dels productors fonogràfics i dels autors, que permet remunerar-los pels drets de comunicació pública, entre d'altres coses.
Aquest codi el sol·liciten els productors fonogràfics a una organització amb acords internacionals,
IFPI administradora d' aquell, de manera que amb 12 dígits es pugui identificar al productor.
El significat dels dígits, d' esquerra a dreta és:

EXEMPLE:

ES 07B 08 039 01
país associat any àlbum track
 

volver arriba tornar amunt


Manteniment i cura dels discs

Les següents recomanacions li permetran mantenir els seus discs en òptimes condicions  de durabilitat i lectura (baixa taxa d' error). A causa de la seva estructura difereix de la dels CD-ROM / DVD-ROM (veure a STANDARD BOOK el Red Book vs. Orange Book per a CD) i per la tolerància de l' estàndard, la lectura correcta pot ser dificultosa i fins i tot impossible en certs equips d' alguns fabricants que només els admeten amb paràmetres més estrictes o els seus equips no permeten taxes d' interpolació, no significant això mal funció del disc (ni de l'equip d'àudio).

 • Condicions d'emmagatzematge:
 1. Sempre dins del seu estoig (jewel box) i tancat. En cas que a la safata interior (normalment de color negre) alguna pestanya de la subjecció central del disc estigui trencada, és recomanable reemplaçar-la o canviar d' estoig.
 2. Evitar sempre l' exposició a la llum solar directa o fonts intenses de llum a curta distància.
 3. La temperatura haurà de condicionar-se al rang de 0º a 40º. Evitar fortes oscil·lacions.
 4. La humitat permesa, entre 10% i 80%. Evitar sempre la condensació d' aigua.
 • Manipulat
 1. Mai tocar la superfície del costat de lectura (generalment de color blau fosc i fins i tot verd).
 2. No adherir etiquetes adhesives de cap tipus, ni de les comercialitzades per a CD / DVD's. Un dels factors més importants de la qualitat del disc (el JITTER) augmentarà notablement, traduint-se en errors de lectura.
 3. Evitar escriure sobre la superfície ni amb retoladors comercialitzats per al seu ús. Si exercim una pressió incorrecta sobre el disc, altres dels factors importants de la qualitat del disc (el BLER, I11, I12, I22, etc) es posaran clarament en evidència.
 4. Agafar el disc pels extrems, amb el dit polze sobre la vora i el dit índex, per exemple, al forat central.
 • Neteja
 1. Mai hauria de fer-se cap neteja , ni del costat de lectura ni del de la serigrafia. En cas que fos realment necessari, pel costat de lectura del disc (blau) emprar un drap molt suau, que no Limpiar del centro hacia fueradeixi pelussa i lleugerament humitejat amb ALCOHOL ISOPROPÍLIC, començant des del centre del disc cap enfora i en línia recta, MAI CIRCULARMENT. Pel costat de la serigrafia, si s'hi ha realitzat impressió CMYK però no s'ha fixat bé -FIX- es desaconsella totalment cap tipus de neteja, ni en sec (Recordeu a més, que el costat més delicat d' un disc compacte és aquest, ja que el separa de la superfície orgànica de gravat una capa extremadament fina). Si el disc té tractament de fixació -FIX- actuar de la mateixa manera que pel costat de lectura (blau) però entelant-lo amb una mica del nostre baf i fregant igualment de manera extremadament suau.
 2. Recomanem que mai utilitzeu productes de neteja pels discs ni per a la lent del lector dels comercialitzats amb aquesta fí.

  volver arriba tornar amunt


Creative Commons, modalitats d'explotació

Soc CREATIU / MÚSIC / COMPOSITOR. Tinc el meu treball enllestit. Ara que faig? Consulteu el següent document copyright - copyleft - domini públic

Per una correcta elecció del tipus de llicència d'explotació d'obres sota la fórmula de CREATIVE COMMONS (CC) consulteu el següent document:
<Feu click per obrir el document en format PDF> botó dret "DESCARREGAR" per baixar-lo al teu disc dur

 

  volver arriba tornar amunt


ISBN què i com és

L' ISBN (International Standard Book Number) és un identificador únic usat per a  catalogació, estadística, classificació, etc de produccions literàries, científiques, etc que siguin monogràfiques. Mitjançant un simple codi de 10 dígits podem identificar: 

ISBN -

84- 615- 5724-   7
indicatiu país editor publicació check
 • Han d'usar-se  preferiblement guions per a la separació dels grups de dígits enlloc d' espais en blanc. 
 • Ha de figurar en el mateix lloc que l' indicatiu de Dipòsit Legal.
 • Quan es precisi codi de barres pel tipus de producte o canal de venda, enlloc de codificar una referència habitual, el que se codificarà en el codi de barres serà l' ISBN seguint les regles avall indicades. Així doncs, s' inclourà tant l'ISBN-10 com l'ISBN-13 

Per convertir-ho a codi de barres, inclourem al principi el codi fictici de país 978 i generarem un nou codi de revisió seguint les regles de l'EAN-13, i quedaria així: ISBN-978-84-615-5724-0 

Han de dur  ISBN:

 • Llibres i follets impresos (no publicitaris ni temporals)
 • Llibres d' àudio en fonogrames
 • Mapes.
 • Materials no llibrers amb text, gràfics estadístics, imatges mòbils, obres de referència, etc. que contingui informació similar a la dels llibres i/o educatius:
  • Publicacions en material electrònic, com ara cintes, CD-ROM, obres monogràfiques publicades a Internet, etc.
  • Publicacions en multimèdia de venda a llibreries o grans magatzems: pel·lícules i vídeos educatius, diapositives escolars, polítiques, teatrals etc.
 • Publicacions en Braille.
 • Publicacions en Microformes.

  volver arriba tornar amunt

 

© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.