OPTICDATA, S.L.

des de 1995, Duplicació de CD i DVD amb Segell Discogràfic Independent. e-mail: info@opticdata.cat

[ Principal ]
[ DUPLICACIÓ ]
DISCOGRÀFICA ]
DOCUMENTS ]
PACKAGING ]
ARTWORK ]
[ EMPRESA ]


Legal:

  • OPTICDATA, SL. és una Societat Mercantil de Responsabilitat Limitada de capital 100% català.

  • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 28416, foli 0152,full 135395, inscripció 1a. CIF: ES-B60914694

  • Responsable dels arxius de dades de caràcter personal, per contactar amb el delegat: admin@opticdata.cat

  • Domicili social a Badalona, Carrer Mar Tirrena 5

Nosaltres i els nostres Clients

25 anys

Aquestes cinc divisions del nostre negoci constitueixen la nostra especialitat, adquirida al llarg d'aquests darrers 25 anys:

SEGMENT SALUT SEGMENT MUSICAL SEGMENT CORPORATIU SEGMENT ADMINISTRACIONS

congressos, departaments de serveis multimèdia d' hospitals, associacions professionals, departaments universitaris, col·legis oficials.

companyies discogràfiques, editorials, distribuïdores, productores, músics i artistes nacionals

empreses exportadores, grans empreses, juntes de socis i accionistes, gabinets professionals

àrea de comunicació d' ajuntaments, conselleries d' educació

Nosaltres i els nostres objectius

La nostra  societat fou fundada l'any 1995. Des de llavors hem pogut anar-nos adaptant al dinàmic escenari de la tecnologia de suports i també als gustos dels seus consumidors.

Haber iniciat les nostres activitats l'any 1995, justament quan l'enregistrament de discs compactes havia desembarcat a Espanya, ens ha donat un rodatge i experiència importants. És cert que avui  "quasi bé tothom" enregistra COMPACT DISC (CD-R) i DVD's, però també que avui existeixen més problemes amb els discs gravables que mai.

Conèixer les màquines i interfícies més idonis, conèixer els discs més adients per a cada necessitat, evitar els errors usuals d' avui en dia i més inadvertits, mantenir una homogeneïtat a les còpies, conèixer l'estàndard de la indústria, mantenir-se en tot moment dins  La Llei, oferir un nivell d' acabat a mida, facilitar-li la tasca als autors, etc.... són només algunes qüestions que tenim ben clares. 

Vam iniciar els nostres serveis dins el camp informàtic, quan aparegueren les primeres màquines d'enregistrament de CD-R de primera generació: El backup, la tabul·lació i arxiu foren els nostres inicis. 

Posteriorment ens vam situar a més dins del camp del POST-MASTERING: tot allò relacionat amb l'àudio i la multimèdia una vegada ja ha sortit de l'estudi d'enregistrament: La publicitat, les presentacions, els master per a fabricació són, entre d'altres, alguns dels camps d'aplicació en els que intervenim.

A mida que el suport òptic  ha anat popularitzant-se, hem hagut d' integrar verticalment tot el procés de realització del disc i horitzontalment tots els complements i accessoris afins: La secció de DUPLICACIÓ és la principal de les nostres activitats i elabora tant CD's com DVD's.

Com a element horitzontal d'integració, decidim incloure un servei més pels nostres clients: El SEGELL DISCOGRÀFIC, permetent-los la sortida al mercat d' un producte amb totes les garanties legals i amb  major llibertat i independència.

Si Vos. desitja informació dels nostres serveis; pressupostos sense compromís; models d' impressió; assessorament bàsic de tipus jurídic-legal en l' àmbit de la producció musical o de la propietat intel.lectual; proves d' impressió de discs o de l'artwork; exemples de precintat dels estoigs; altres aspectes dels nostres productes; qualsevol cosa que Vos. cregui que podem informar-lo no dubti en posar-se en CONTACTE amb nosaltres mitjançant:

Presència en mitjans i  d'altres patrocinis
   

Els nostres principis

El nostre  compromís amb l' entorn és el del just aprofitament dels recursos, de manera sostenible:

  • REDUIR: emprar les quantitats mínimes necessàries de matèries d'origen natural i d'elements contaminants.

  • RECUPERAR: dotar la producció de sistemes que no desaprofitin res, per petit que sigui.

  • REUTILITZAR: molts elements poden emprar-se múltiples vegades amb un funcionament acceptable.

  • RECICLAR: transformar aquells productes d' ús esgotat en d'altres nous.

Per tot això  desenvolupem tota una sèrie d'accions encaminades a responsabilitzar-nos amb el medi ambient, entre d'altres:

El paper que utilitzem és lliure de clor sent reciclable o reciclat en part. Ens assegurem que sigui procedent de proveïdors amb un compromís de cura amb els boscos.

En cap fase de la producció emprem aerosols ni CFC.

Els residus resultants de la impressió s'envien a les plantes adients pel seu tractament.

Els polímers PVC i PP es  duen a plantes pel seu reciclatge  tractament.

 


© 2021 OPTICDATA, SL. Badalona (BARCELONA) All rights reserved. AVIS LEGAL Pàgina revisada el: 2/1/2021
Fem servir cookies per analitzar el trànsit. La seva IP es comparteix amb Google per generar estadístiques d'ús.